10 prasmingiausių Eckhart Tolle minčių apie gyvenimą

Eckhart Tolle - perkamiausių knygų „Naujoji žemė“ ir „Šios akimirkos jėga“ autorius, rašytojas ir pasaulyje puikiai žinomas dvasinis mokytojas. Dalinamės 10 prasmingiausių E. Tolle minčių apie gyvenimą iš jo knygos „Naujoji žemė“.
  1. Nors kūnas yra labai supratingas, jis neskiria, kur yra reali situacija, o kur mintis, todėl į kiekvieną mintį reaguoja taip pat kaip ir į realią situaciją.
  2. Pirmas žingsnis, kai norime įveik problemą, yra tą problemą atpažinti.
  3. Protu pasiekti rezultatai būna trumpalaikiai, jie pasmerkti išnykti. Protas atima, išmintis sudeda.
  4. Jūsų veiksmai jėgos įgauna tada, kai atliekate juos tam, kad atliktumėte, ir kai nesiekiate jais patvirtinti savo tapatybės ar prie jos prisiderinti.
  5. Mylėti – tai atpažinti save kitame.
  6. Kai apsibrėžiate save tam tikromis sąvokomis, jūs drauge su jomis ir apsiribojate.
  7. Tai, ką mes vadiname „įsimylėjimu“, dažniausiai tėra aštri ego poreikių ir norų apraiška. Tai priklausomybė nuo kito žmogaus, tiksliau, nuo jo įvaizdžio, kurį jūs susikuriate savo galvoje.
  8. Tik dabartis gali sugriauti jūsų praeitį ir permainyti jūsų sąmonės būseną.
  9. Kai negalite pajusti gyvenimo pilnatvės, mėginate užpildyti gyvenimo tuštumą daiktais.
  10. Mėginate rasti save daiktuose, bet jums nepasiseka, ir jūs tarp daiktų prapuolate. Tokia yra ego lemtis.

Mintys apie gyvenimą – įkvepia ir suteikia naujų spalvų kasdienybei. Tikimės, jog radote šiame dešimtuke tokią sentenciją, kuri jus lydės kasdien.