Žmogui jo artimas yra ne tik galimas pagalbininkas ar seksualinis objektas, bet kartu ir pagunda išlieti ant jo savo agresiją... Be jo sutikimo naudotis juo seksualiai... Jį pažeminti, suteikti jam skausmo, jį kankinti ir žudyti.