Tai svarbu: pažinti žmones, klausytis jų, išplėsti idėjų ratą. Pasaulis yra išklotas keliais, kurie artėja vienas kito link arba suka į skirtingas puses, bet svarbiausia tai, kad jų kryptis – Gėris.