Lengvai daryti tai, kas kitiems sunku, – tai talentas, o daryti tai, ko neįstengia talentas, – tai genijus.