Pagirk žmogų už jo nugaros ir jis atsisuks į tave veidu.