Negalima laikyti išmintingu tokio žmogaus, kuris prireikus nemoka būti pakvaišėliu.