Išmintingas žmogus, turėdamas pasauliui galią, gniaužte gniaužia savo valią ir pasaulyje žmonių mintis sudrumsčia. Visi lig vieno ausims savosioms pataikauja ir savoms akims, tačiau su išmintingu žmogumi visi sugrįžta kūdikystėn.

Rekomenduojame