Auklėtojams derėtų pasirūpinti, kad kartu su žmogaus individualiais gabumais būtų ugdoma ir atsakomybė savo artimiesiems.