Argi nėra tikrai kilnus tas, kuris nenusimena, jei žmonės jo nesuprato?