Tas kas moka valdyt propagandą, tas valdo ir visuomenę.