Kur kas prasmingiau iš tikrųjų pasiaukoti dėl vieno žmogaus, negu stropiai triūsti visos žmonijos labui.