Aš tikiu, kad tautos ateity susivienys, ir kviečiu jas vienytis.