Nors aš esu tipinis atsiskyrėlis, tačiau mano suvokimas, jog aš priklausau beveik nepastebimai bendruomenės daliai, kuri siekia tiesos, grožio bei teisingumo, sutrukdė man jaustis vienišu.