Sugebėjimas rausti – pati būdingiausia ir pati žmogiškiausia iš visų žmogaus savybių.