Nėra tokio kilnaus tikslo, kuris pateisintų negarbingas priemones.