Kilniausių idealų skelbti nėra prasmės, nematant realaus jų siekimo kelio.