Galbūt aš nenuėjau ten, kur ketinau, bet užtat sustojau ten, kur norėjau.