Vengimas pavojaus nėra saugiau, negu tiesos įsigalėjimas. Bailius gaudo taip pat dažnai kaip drąsius.