Tiesa įveikia didžiausias platumas, jos nesulaikysi jokiom ežiom.