Teisingas nuosprendis atsiranda su patirtimi, patirtis dažnai atsiranda iš neteisingų nuosprendžių.