Aiškų melą, akivaizdų tiesos iškraipymą reikia neigti.