Negali būti nė kalbos apie sėkmę, jeigu nėra dvasios ramybės.