Piktas žmogus panašus į anglį: jeigu nedegina, tai nors juodina.