Neapykanta, susieta su panieka, gali nublokšti kiekvieną jungą.