Negalima išgydyti ligonio, kuris mano esąs sveikas.