Genijus – ne koks nors vienas gabumas, o daugelio didžių gabumų derinys.