Politika mus įveikia jėga: mes visi į ją pasinėrę, norime to ar ne.