Kai reikia daugelio taisyklių laikytis, šalis suirutėje skęsta. Tvarka viešpatauja, kai reikia vienos taisyklės laikytis.