Nepriklausomybė, kurią turiu, laikau didžiuliu gyvenimo palaiminimu, visų dorybių pagrindu.