Teisėjas pasmerdamas nekaltąjį, nuteisia pats save.