Smarkus pavydas pridaro daugiau nusikaltimų už gobšumą ir garbėtrošką.