Praeities nuopelnai neturi švelninti bausmių, už vėlesnius nusižengimus.