Nužudymas pagal nuosprendį yra nepalyginti baisesnis negu galvažudikiškas nužudymas.