Pats pavojingiausias melas – tai truputį iškreipta tiesa.