Ne liūdesys mūsų liūdnas, o mūsų pigūs džiaugsmai.