Muzika buvo išrasta, kad patvirtintų žmogaus vienatvę.