Tas, kuris nori daug pasiekti, turi kelti didžius reikalavimus.