Mes neturime įprasti laukti įkvėpimo, kad imtumėmės veiksmų. Veiksmai visada pažadina įkvėpimą. Įkvėpimas retai pažadina veiksmus.