Kai pasensiu, niekad nesakysiu: "Nepadariau to ar ano" arba "Gailiuosi dėl šito". Aš sakysiu: "Nė velnio, aš dėl nieko neapgailestauju. Aš ėjau iki galo ir padariau viską, ką norėjau".