Piktos moterys erzina. Geros moterys įkyri. Tai vienintelis skirtumas tarp jų.