Mylimoji – tarsi vyno butelis, žmona – kaip butelis, iš kurio vynas išgertas.