Žūvame, vadovaudamiesi svetimais pavyzdžiais. Išsigelbėsime, atsiskyrę nuo bandos.