Racionaliam protui mirtis tėra dar vienas nuotykis.