Prisimenu, kaip aš peržengiau kažkieno degantį lavoną: jis buvo visas juodas, skaisčiai raudono kraujo klanas traškėjo liepsnose. Taip pat aš prisimenu, kaip šalia manęs užsidegė kažkieno milinės skvernas ir paliko rūkstančią dūmų juostą...