Žmogus nei žvėris, nei angelas. Jis turi mylėti ne gyvuliškai ir ne platoniškai, o žmogiškai.