Prieš pamildamas buvau menkas ir kaip tik todėl, kad kartais jausdavau pagundą įsivaizduoti esąs didis.