Tas, kuris žmones myli, o pats nėra mylimas, tegu ištiria savo požiūrį į artimuosius.