Meilė visagalė: nėra pasaulyje nei sielvarto juodesnio už jos bausmę, nei laimės didesnės už malonumą jai tarnauti.