Meilė - tai saulėtekis, vidurdienis ilgas ir kantrus ir vakaras stebuklingas tylus, o ją pagimdė ilgesys. Meilė - tai akimirka, švystelėjanti visų šaulių ir žvaigždžių Visatos spindėjimu. Meilė - tai vieškelis į saulę, grystas aštriais deimantais, kuriuo eiti basas turi.

Rekomenduojame