Kad galėtum mylėti kitą žmogų, turi jaustis saugus, būti tam pasirengęs - tai nelengva. O su heroinu paprasčiau: susistumi švirkštą ir - bingo! Be to, ši meilė tokia apčiuopiama.